Byte av cirka 300 radiatorkoppel inom lägenheter
Byte av fjärrvärmeväxlare, tappvatten, värme och ventilation
Uppgradering av befintlig styrutrustning
Lagning och målning av undercentral.
Injustering sker av sidoentreprenör.