kr980.00

Beskrivning

Priset avser enbart arbete och inget material ingår.

Priser gäller enbart vid byte av befintlig utkastade och inte vid ny-installationer eller flytt av utkastade.

Vid val av produkten ingår följande:

 • Demontering av befintlig utkastare.
 • Montering av ny utkastare
 • Inkoppling av vatten mot befintliga rör
 • Funktionskontroll av produkt.

Vad som tillkommer:

 • Etableringskostnad på 200kr (vid köp av flera produkter debiteras enbart en (1) etablering)
 • Kopplingsmaterial. (debiteras löpande ifall ej finns på plats)
 • Utkastare

Krav för att priset skall gälla:

 • Gäller enbart inom Malmö
 • Att omdragning av befintliga vattenrör ej behöver utföras.
 • Ingen lagning eller ombyggnation av ytskikt, vägg eller likande behöver utföras.
 • Fri tillgång till utrymmet där arbetet skall utföras så att arbetet kan utföras utan störning.
 • Max 300mm tjock vägg.
 • Att befintlig utkastare går att demontera utan att borra.

Vald produkt gäller efter ROT-avdrag 30%

Alla priser är inkl Moms.

Etableringsavgift tillkommer.

Mer information

RSK:

InstallationTS