Historia

Företaget grundades år 1919 av fabrikör Nils Herman Nordström (1887-1962). Då hette företaget Nordström Rör och Ledningsfirma vilket drevs
fram till 1945-04-11. År 1945 ombildades företaget och blev till ett aktiebolag. I samband med ombildningen så ändrades namnet till N.H. Nordström AB. Nils Herman Nordström drev företaget fram till 1950. Därefter tog hans son Arne Nordström (1915-2004) över företaget.

Samtidigt som företaget ombildades år 1945 till N.H. Nordström AB så blev företaget medlem i Rörläggarnas Riksförbund vilket idag heter VVS-Företagen. N.H. Nordström är idag den äldsta medlemmen i förbundet i Sverige.

Arne Nordström drev företaget fram till 1980 då hans son Björn Nordström (f 1951-) tog över företaget och är nuvarande VD och ägare till N.H. Nordström AB. Vår gamla tradition om kvalitet i alla led har levt vidare från grundaren Nils Herman till dagens ägare Björn Nordström. Vi värnar om kunden och sätter alltid denna i centrum.

Grundare Nils Herman Nordström
Grundare Nils Herman Nordström
IMG_0886
Annons för Limhamns rörledningsfirma längst ner på sidan som sedan bytte namn till N.H Nordström Ab