ROT-avdrag på VVS i Malmö

Som ägare till småhus och bostadsrätter har man möjlighet att använda sig utav ROT-avdraget för att få en skattereduktion för reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad. ROT-avdraget ger 30 procent i skattereduktion på arbetskostnaden. Man kan få en skattereduktion upptill max 50 000 kronor per år och per person. Är det flera ägare så får varje ägare använda sig utav ROT-avdraget. Fakturan som skickas ut av oss har vanligen ROT-avdrag redan avdraget på fakturan. Uppgifterna skickas sedan in till skatteverket. Ej godkänt ROT-avdrag faktureras separat. 

 

Rot- och rutavdragets storlek
Typ av skattereduktionMax procent av arbetskostnadenMax per person och år
Rotavdrag30 %50 000 kr