Undercentraler

Undercentraler 

Vi på N.H Nordström ser till att din fastighet fungerar som den skall.
Undercentralen är hjärtat i huset som ser till att alla boende har värme och varmvatten. 

  • Vi ebjuder nyinstalltioner av fjärrvärmeväxlare och värmepumpar. 
  • Utbyte och service av befintliga anläggningar. 
  • Uppdatering av styr samt driftövervakning. 
  • Energioptimering samt driftgenomgång.

  Vi utför alla typer av installationer i undercentraler som byte av fjärrvärmeväxlare, expansionskärl, undertrycksvgasare etc.

Vi är licenserade svetsare.

Nyinstallerad växlare i centrala Malmö. Rören isoleras efter.