Stambyte

Stambyte med erfarenhet

Efter snart 100 år i branschen har vi lärt oss det mesta inom VVS. Genom den långa erfarenheten vet vi hur vi skall tackla problem inom ROT-projekt så som stambyten. Med stambyte avses oftast byte av tappvattenstammar.

Vi har utfört massor av olika typer av stambyten, allt från byte av tappvattenstammar till kassettbyten, stambyten med badrumsrenoveringar och stambyten med dragning av stammar i trapphus eller inom lägenheterna. Då alla hus är olika blir också varje stambyte unikt och kräver sin unika lösning.

Vi hjälper er med stambyten från projektering till arbetet är klar med de nya stammarna.

För oss är inget jobb för litet eller för stort. Ring oss idag så kommer vi ut och hjälper er med ert nästa projekt.

Med oss kan ni känna er trygga att projektet blir korrekt utfört.

040-15 30 05

 

 

Metoder

När man skall utföra ett stambyte finns det olika metoder att utföra ett stambyte på beroende på hur huset ser ut och vad man vill uppnå. 

Befintliga stammar brukar vanligen ligga inne i väggar till badrum och kök. För att byta ut dessa rören krävs det att man river befintliga väggar för att komma åt. Detta brukar vara en svår process att driva när det är många olika viljor som vill vara med att bestämma. 

Istället för att riva ner befintliga väggar brukar man istället tillverka nya stammar som byggs in en så kallad låda. Se bild . En annan fördel med att bygga en ny låda är att vattentillförseln inte blir bruten under byggtiden och att de boende kan bor kvar under byggtiden. Det är då två parallella stammar igång under byggprocessen. 

Här har man valt att dra en köksstam i trapphuset, denna stammen målas sedan i samma kulör som övriga väggar i trapphuset för att smälta in. 

Alla skarvar som byggs in måste vara inspekterbara och därför sitter där en lucka på den nya slitsen. 

Rören dras sedan via lådan in i respektive lägenhet och kopplas in till de vattenenheter som finns i lägenheterna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad innebär ett stambyte

Med ett stambyte brukar man ofta syfta på utbyte av tappvattenrör och spillvattenrör inom hela fastigheten.  Dock finns det även andra stammar i en fastighet som elstammar, värmestammar, gasstammar mm. Även dessa stammar behöver ibland bytas ut. Vilket vi naturligtvis även kan lösa. 

I samband med ett stambyte behövs det beroende på vald metod att utföra badrumsrenovering. Ett alternativt till badrumsrenoveringar är en såkallad relening av spillvattenrören samt dragning nya tappvattenstammar i nya slitsar som placeras på lämpligt ställe. 

Livslängden på de olika rören är olika beroende på kvalité och material samt vilken yttre påverkar som rören utsatts för 

 

Kökstam stambyte Malmö

Dragning av ny tappvattenstam i trapphus. Stammen målas i samma kulör och mönster för att smälta in i trapphuset.

IMG_0969
Dragning av kassett i badrum. Kläs sedan in i plåt.
Stambyte i Malmö färdigt badrum