Stambyte

Stambyte med erfarenhet

Efter snart 100 år i branschen har vi lärt oss det mesta inom VVS.
Genom den långa erfarenheten vet vi hur vi skall tackla problem inom ROT-projekt så som stambyten.

Vi har utfört och utför massor av olika typer av stambyten, allt från byte av tappvattenstammar till kassettbyten, stambyten med badrumsrenoveringar samt relining.

Då alla hus är olika blir också varje stambyte unikt och kräver sin unika lösning.

Vi hjälper er med stambyten från projektering till färdigt arbete och ser till att all dokumentation blir korrekt.

Ett stambyte brukar delas i följande faster.

  1. Inventering av fastigheten
  2. Fastställande av metod.
  3. Framtagning av systemhandlingar
  4. Startbesked
  5. Information till boende
  6. Byggprocess
  7. Framtagning av relationsritningar
  8. Besiktning och överlämnade
  9. Slutbesked

För oss är inget jobb för litet eller för stort.

Ring oss idag så kommer vi ut och hjälper er med ert nästa projekt.

Med oss kan ni känna er trygga att projektet blir korrekt utfört.

040-15 30 05

Tappvattenstam i trapphus

Ny tappvattenstam i trapphuset samt ett nyttundertak i trapplöpet

Vad är ett stambyte

Med ett stambyte brukar man ofta syfta på utbyte av tappvattenrör och spillvattenrör/avloppsör inom hela fastigheten. Dock finns det även andra stammar i en fastighet som elstammar, värmestammar, gasstammar mm. Även dessa stammar behöver bytas ut med tiden. Olika rör har olika livslängd och påverkar olika beroende på i vilken miljö röret ligger i samt hur vattnet i systemet cirkulerar mm. Innan man gör ett stambyte är det lämpligt att göra en statusinventering av rören i fastigheten. Vi hjälper gärna till med att göra en statusinventering och gör ett utlåtande på detta som går att använda i underhållsplanen.

När man gör ett stambyte av spillvattenrör måste man i samband med detta göra badrumsrenoveringar för att komma åt och byta rören. För att undvika göra badrumsrenoveringar kan man istället renovera spillvattenrören inifrån där man gör ett nytt rör inne i det gamla rören, denna metod kallas relining. Relining görs enbart på avloppsrör då utbyte av tappvattenrör kan göras utan att renovera badrummen. Vid utbyte av tappvattenrören drar man nya stammar från källare upp till kök och badrum. Idag brukar man lämpligast lägga de nya tappvattenstammarna i trapphus för att klara säker-vatten kraven.

Stambyte brukar delas in följande metoder:

Tappvattenbyte:  Utbyte av tappvattenrören (dricksvattenrör) brukar kallas tappvattenbyte.

Traditionellt stambyte:  Brukar innebära att man byter ut både tappvattenrören och spillvattenrören och samband med detta renoverar badrummen och delvis kök.

Kasettbyte: Innebär att man vid stambyte med badrumsrenovering sätter in en prefabricerad kasett i badrummet. Denna kassett kan antigen vara i lackad plåt eller kaklas in.

Relining: Innebär att man lagar befintliga avloppsrör inifrån för att slippa riva och renovera badrum och kök.

 

.

Metoder

När man skall utföra ett stambyte finns det olika metoder att utföra ett stambyte på beroende på hur huset ser ut och vad man vill uppnå.

Befintliga stammar brukar vanligen ligga inne i väggar till badrum och kök. För att byta ut dessa rören krävs det att man river/öppnar upp befintliga väggar eller slitsar för att komma åt. Detta brukar vara en svår process att driva i BRF när det är många olika viljor som vill vara med att bestämma och för med sig att man måste riva badrummen och göra  ingrepp i köken. Ett traditionellt stambyte där man renoverar badrum och kök i samband med att rören byts ut är lämpligt när större delen av badrumsbeståndet måste renoveras. Även tätskikten i badrummen åldras vilket gör att badrummet måste renoveras med tiden.

I fastigheter där badrummen och köken redan är renoverade  kan man istället för att riva ner befintliga väggar dra nya stammar genom huset . Dessa nya stammarna dras i exempelvis trapphuset där de sedan byggs in och målas för att smälta in. Se bild. En fördel med att dra nya parallella stammar är att vattentillförseln inte blir bruten under byggtiden och att de boende kan bor kvar under hela byggtiden. Det är då två parallella stammar igång under byggprocessen. Detta brukar kallas tappvattenbyte.

Sramdragning för tappvattenrör i trapphus

Här har man valt att dra en köksstam i trapphuset, denna stammen målas sedan i samma kulör som övriga väggar i trapphuset för att smälta in.

Rören dras sedan via lådan in i respektive lägenhet och kopplas in till de vattenenheter som finns i lägenheterna som blandare, wc-stol mm. De nya rören i badrummen dras utanpåliggande vanligtvis i förkromade kopparrör.

När man gör att tappvattenbyte har man avloppsrören kvar att renovera. Avloppsrören kan man idag relina för att slippa renovera badrummen och kök.

Tappvattenbyte

Stamdragning av tappvattenrör i trapphus

Traditionellt stambyte (badrumsrenovering)

Vid traditionellt stambyte renoveras hela badrummet

Stambyte med kasett

Ny stam för tappvatten och avlopp dras i en plåtkasett

Relining (Spillvatten/Avloppsrör)

Vid relning rengörs befintliga spillvattenrör och infodras sedan med en epoxy
Kökstam stambyte Malmö
Ny kallvatten, varmvatten och avloppstam till kök. Stammen byggs sedan in,
Stamdraging i källaren
Tappvattenstam dras i trapphus
Färdigt badrum efter badrumsrenovering med stamdragning i prefabricerad kasett
Vid tappvattenbyte dras nya fkr- kopparör i wc och badrum.