Utbudet skall passa kunden, inte tvärt om!

När du köper en tjänst skall den innehålla och innebära lösningen som ditt problem kräver och inte tvinga dig att anpassa ditt problem till en färdig lösning som leverantören har. Detta faktum borde alla hålla med om fallet borde vara självklart. Tyvärr är det inte alltid så och allt för ofta när man behöver hjälp med ett speciellt problem eller handhavande så får man anpassa sig till den leverantör man har och hans standardsortiment. Vi på N.H. Nordström jobbar kontinuerligt med att förfina och utöka vårt tjänste- och serviceprogram samt göra det så flexibelt och smidigt som möjligt.