Säker vatten

N.H. Nordström AB är en Auktoriserad VVS-installatör i Malmö enligt de gällande branschreglerna Säker Vatteninstallation. Detta innebär att samtliga våra montörer och arbetsledare och utbildade och legitimerade enligt gällande regler.

Säker Vatteninstallation är branschregler framtagna av VVS-branschen i samarbete med försäkringsbolag och leverantörer i September 2005.

Vattenskador, legionellaspridning, brännskador, förgiftning mm är stora problem. Därför har branschens aktörer tagit fram ett regelverk som heter Branschregler Säker Vatteninstallation. Detta regelverk ställer krav på både installatörer och produkter. Allt för att ge kunden en ökad säkerhet och trygghet. I detta regelverk ingår också ett system för auktorisation av VVS-företag och utbildning av VVS-montörer, arbetsledare etc.

 

image3344