Näktergalen 16 – Stambyte

Stambyte gällande byte av vattenstammar inom Brf Näktergalen 16 i Malmö bestående av 71 lägenheter.

Roll: Totalentreprenör

Utföres 2017