Ombyggnad av byggnad E inom Pildammsskolan i Malmö

Ombyggnad av byggnad E inom Pildammsskolan i Malmö

Projektet omfattar ombyggnad av plan 2-4 samt delar av plan 0-1 i byggnad E inom Pildammsskolan, Kv Dekanen 1 i Malmö. Ombyggnaden innefattar planlösningsförändringar, nya installationer och ytskiktsrenovering.

Beställare: BAB Byggtjänst

Generalentreprenad VS