Stambyte – Totalentreprenad Malmö

Totalentreprenad

Beställare : MKB fastigheter

Kronborg 8 i Malmö

Byte av tappvattenstammar i cirka 70 lägenheter.

Färdigställande: Dec 2018