Brf Briljanten – Ventilbyte / Energioptimering

Under hösten 2016 utförs ventilbyte på värmesystemet för att kunna utföra energioptimering.  Värmekostnader skall sänkas. Arbetet går ut på att utbyte av samtliga stamventiler på värmesystemet för tillopp och retur, byte av pumpar för värmen samt byte av radiatorventiler i lägenheter  tillopp,retur samt luftnippel.

 

Bytet innefattar cirka 200st stamventiler samt 900 st radiatorer.