Stambyte och relining HSB Malmö

Tappvattenbyte samt relining av avlopp. 

N.H Nordström AB är totalentreprenör för både tappvattenbytet och reliningen.

Byte av tappvattenstammar samt relining av avloppstammarna med flexibelt foder. 

Nya köksblandare. 

Stammarna relinas med flexibelt foder och gäller allt avlopp i huset även bottenplattan. 

Entreprenad färdigställt hösten 2018.

Beställare. HSB

Undertak och stamdragning

Stamdragning av tappvatten i trapphus samt nytt demonterbart undertak för skarvar, vattenmätare och avstänginsventiler. Undertaken hjälper till för att skapa bättra akustik i trapphuset.

Stamdragning i källaren

Ny rör dras i källaren för distribution av tappvatten till de nya stammarna. Tappvattenrören isoleras samt kläs med aluminiumplåt för att klara brandkraven i utrymmningsvägar.  

Stamdragning i trapphus

Ny stam för tappvatten är dragen i trapphuset. Stammen byggs sedan in och målas i samma kulör som trapphuset för att smälta in i miljön

Relining av avloppsrör

Avloppstammarna har relinats med flexibeltfoder både i stående stammar för bad och kök samt i bottenplattan. I samband med detta byts synliga rör ut i källaren med ny renslucka. Rören är dragna i MA- Gjutjärn. 

Självverkande ventiler

I detta projekt valdes det att köra med självverkande ventiler på VVC för att få en bättre injustering. Danfoss MTCV ventil valdes för projektet. 

Vattenmätarkonsoll

I samband med stambytet drogs det in en ny vattenservice och installerades en ny vattenmätarkonsoll.